Szkolenia z zakresu norm ISO i wymagań RODO

ilustracja z wykresami

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte dla naszych klientów z zakresu norm ISO, wymagań RODO (ochrona danych osobowych) i Zakładowej Kontroli Produkcji.

Oferujemy Państwu szkolenia takie jak:

  • Zintegrowane Systemy Zarządzania (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) na poziomie podstawowym – szkolenie skierowane do osób chcących zdobyć fundamentalną wiedzę na temat zintegrowanych systemów zarządzania, obejmującą normy dotyczące jakości, środowiska i bezpieczeństwa.
  • Zintegrowane Systemy Zarządzania (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) – dedykowane szkolenie dla osób pragnących pełnić funkcję audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania, umożliwiające zdobycie specjalistycznych umiejętności w zakresie audytów i nadzoru nad systemami ISO.
  • Ochrona danych osobowych – szkolenie adresowane do przedsiębiorstw i instytucji publicznych, które przetwarzają dane osobowe pracowników i klientów. Obejmuje zasady i praktyczne aspekty związane z ochroną danych oraz przygotowuje do właściwej dokumentacji.
  • Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w organizacji – szkolenie obejmujące kompleksowe przygotowanie do wykonywania tych obowiązków zgodnie z wymogami RODO.
  • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – szkolenie skupiające się na wymaganiach normy dotyczące kompetencji laboratoriów, skierowane do pracowników laboratoriów wewnętrznych.

Nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co potwierdza naszą wiarygodność i umiejętność dostarczania wysokiej jakości szkoleń zgodnych z aktualnymi standardami. Jesteśmy gotowi dostosować naszą ofertę szkoleniową do Państwa potrzeb, zapewniając kompleksowe wsparcie w rozwijaniu kompetencji z zakresu norm ISO, RODO i Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

DLACZEGO SZKOLENIA SĄ WAŻNE?

W trakcie wdrażania systemów zarządzania jakością konieczne jest przeszkolenie pracowników. Mowa tu o przekazaniu im wiedzy o dokładnym zakresie obowiązywania norm, a także wskazaniu ewentualnych zagrożeń i obowiązków związanych z przestrzeganiem nałożonych zasad. Często przeprowadzamy oddzielne szkolenia dla grup oraz pojedynczych pracowników, którzy są odpowiedzialni za kontrolowanie wdrożonych systemów. Pomagamy wybrać pełnomocnika i przekazujemy mu bardziej szczegółową wiedzę.

Szkolenia są niezbędne podczas wdrażania ISO 17025, 9001 czy 14001 i RODO. Przeprowadzamy je również w trakcie wprowadzania innych systemów jakości do danego przedsiębiorstwa. Przekazanie odpowiedniej wiedzy jest bowiem kluczem do uzyskania zgodności pracy organizacji z obowiązującymi normami. Realizujemy szkolenia po zapoznaniu się z aktualną sytuacją w przedsiębiorstwie i ustaleniu kolejnych kroków. To niezbędne działanie w celu utrzymania zgodności z wybranymi normami jakości przez następne lata.

Szkolenia są organizowane przez profesjonalistów, którzy dysponują szeroką wiedzą w zakresie obowiązywania konkretnych norm. Za każdym razem nasza praca wygląda nieco inaczej. Dostosowujemy się m.in. do aktualnej sytuacji w danej firmie. Zapraszamy do kontaktu – z chęcią ustalimy zakres oraz termin szkolenia w konkretnym przedsiębiorstwie.

ISO 9001 

Wdrażanie ISO 17025

Wdrażanie ISO 27001