Certyfikacja wyrobów – Kraków, Rzeszów i Warszawa

ilustracja z certyfikatem

Certyfikacja wyrobu często jest wymagana przepisami, aby firma mogła sprzedawać wyrób na rynku. Certyfikat lub oznakowanie CE świadczy o spełnianiu przez wyrób wszystkich wymagań prawnych i innych (w tym norm zharmonizowanych).

Certyfikacja wyrobu staje się istotnym etapem, zwłaszcza jeśli zależy Państwu na sprzedaży na rynku polskim. Niezależnie od tego, czy są Państwo producentem, dystrybutorem czy importerem, nasi eksperci służą kompleksowym wsparciem w spełnianiu obowiązków przed wprowadzeniem wyrobu na rynek Polski lub Unii Europejskiej. Zajmujemy się wszelkimi aspektami związanych z systemem oceny zgodności oraz przepisami nadzoru rynku.

Z naszą pomocą przejście przez proces uzyskania certyfikatu oraz możliwość nadawania oznakowania CE staje się prostsze i bardziej efektywne. Nasze usługi obejmują nie tylko obszar certyfikacji ISO m.in. w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie, ale również kompleksowe doradztwo w zakresie spełniania wszystkich niezbędnych wymogów. Dzięki temu Państwa wyroby będą gotowe do skutecznego wejścia na rynek, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami.

 

Certyfikacja ISO i znakowanie CE w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie

W ramach certyfikacji ISO i znakowania CE oferujemy usługi, takie jak:

 1. Identyfikacja dyrektyw nowego podejścia/rozporządzeń oraz polskich przepisów wdrażających, wsparcie w zakresie analizy ryzyka – nasza firma oferuje pełne wsparcie w identyfikacji i zrozumieniu aktualnych dyrektyw oraz rozporządzeń dotyczących danego sektora. Pomagamy również w analizie ryzyka związanych z procesem certyfikacji, aby skutecznie dostosować się do wymagań i uniknąć potencjalnych zagrożeń.
 2. Analiza wymagań norm zharmonizowanych – nasi eksperci dokładnie analizują normy zharmonizowane, które są istotne dla konkretnego sektora. Wspieramy w zrozumieniu i spełnieniu wszystkich wymagań technicznych oraz proceduralnych, które normy te nakładają na produkty czy usługi.
 3. Analiza procedur oceny zgodności – zapewniamy kompleksową analizę procedur oceny zgodności, identyfikując etapy i wymagania procesu certyfikacji. Naszym celem jest upewnienie się, że firma posiada odpowiednie procedury, aby spełnić wszystkie kryteria certyfikacyjne.
 4. Sporządzanie deklaracji zgodności – nasza firma zajmuje się profesjonalnym sporządzaniem deklaracji zgodności, dokumentów potwierdzających, że produkt czy usługa spełniają wszystkie wymagania określone w odpowiednich normach i przepisach.
 5. Analiza konieczności znakowania wyrobów, w tym stosowania oznakowania CE – pomagamy w dokładnej analizie konieczności znakowania wyrobów, w tym zrozumieniu kryteriów i wymagań dotyczących oznakowania CE. Nasi eksperci zapewniają pełne wsparcie w procesie dostosowania produktów do wymogów znakowania, co jest kluczowe dla legalnego wprowadzenia wyrobów na rynek.

W czym możemy Państwu pomóc:

 • identyfikacja dyrektyw nowego podejścia/rozporządzeń oraz polskich przepisów wdrażających,
 • wsparcie w zakresie analizy ryzyka,
 • analiza wymagań norm zharmonizowanych,
 • analiza procedur oceny zgodności,
 • sporządzanie deklaracji zgodności,
 • analiza konieczności znakowania wyrobów, w tym stosowania oznakowania CE.

 

Jakie są główne korzyści z posiadania certyfikatu ISO dla wyrobów?

Posiadanie certyfikatu ISO dla wyrobów przynosi szereg korzyści dla organizacji. Oto główne zalety:

 • Certyfikat ISO potwierdza, że organizacja stosuje wysoce ustandaryzowane i skuteczne procesy, co przekłada się na wyższą jakość wyrobów.
 • Klienci są bardziej skłonni zaufać produktom lub usługom posiadającym certyfikat ISO, co z kolei może przyczynić się do wzrostu lojalności klientów.
 • Wdrażanie norm ISO skupia uwagę na optymalizacji procesów, co prowadzi do efektywniejszej produkcji i redukcji kosztów.
 • Certyfikat ISO jest powszechnie uznawany na całym świecie, ułatwiając organizacji wejście na nowe rynki i nawiązywanie międzynarodowych relacji biznesowych.
 • Posiadanie certyfikatu ISO stawia organizację w korzystniejszej pozycji konkurencyjnej, zwłaszcza w branżach, gdzie normy jakości są kluczowe.

 

Certyfikacja ISO – 9001,14001,17025

Kierujemy naszą ofertę do przedsiębiorstw z wielu branż. Są to m.in. laboratoria, a także firmy zajmujące się przetwarzaniem żywności, kosmetyków czy leków. Normy ISO są niezbędne, by możliwe było wprowadzenie wybranych towarów na rynek, a także spełnienie innych wymagań prawnych. Muszą być one dostosowane do typu działalności konkretnego przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy dane przedsiębiorstwo do uzyskania stosownych certyfikatów. Wykonujemy wdrażanie ISO 14001, 9001 i 17025. Analizujemy sytuację firmy, by sprawdzić, czy jej dotychczasowe działania i struktury są zgodne ze wspomnianymi systemami. Jeśli jest taka konieczność, wdrażamy zmiany. Zajmujemy się także szkoleniem zarządu i innych osób w firmie odpowiedzialnych za dotrzymanie zgodności z normami ISO.

Nasze działania kończą się wizytą zewnętrznego audytora. To osoba, która ma za zadanie skontrolować działania przedsiębiorstwa i sprawdzić, czy są one zgodne z konkretnymi normami. Dopiero po jego wizycie możliwe jest przyznanie stosownych certyfikatów. W trakcie kontroli audytora zewnętrznego może dojść do wykrycia błędów, które należy naprawić, by uzyskać akredytację ISO.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane naszymi usługami.