Ochrona danych osobowych (RODO) i bezpieczeństwo informacji

Przegląd, analiza ryzyka, dostosowanie procesów, opracowanie dokumentacji i szkolenia. Kompleksowo przygotowujemy do zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

ISO 9001:2015

Szkolimy, audytujemy, doradzamy z zakresu wymagań nowej normy ISO 9001:2015 i przygotowujemy Organizację do procesu certyfikacji.

ISO 14001:2015

Wdrażamy i integrujemy systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem higieny i pracy.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

Przeprowadzamy proces wdrożenia systemu ZKP sprawnie, bez obciążania nadmierną ilością dodatkowych dokumentów. Przygotowujemy Zakład do procesu certyfikacji.

ISO 37001:2016

Zapewniamy wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu antykorupcyjnego zgodnego z normą ISO 37001:2016.

Inspektor Ochrony Danych

Utrzymanie spójnego systemu ochrony danych oraz wykonywanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA).

Certyfikacja wyrobów

Doradztwo w zakresie wprowadzania wyrobów na rynek i umieszczania na nich oznakowania CE.

Doradztwo biznesowe i prawne

Szukamy rozwiązań, które wzmocnią pozycję na rynku, zidentyfikują zagrożenia rynkowe oraz umożliwią skuteczne poruszanie się w labiryncie regulacji prawnych.

Szkolenia

W każdej z naszych specjalizacji prowadzimy wykłady, seminaria, warsztaty.

Przykładowa strona

O Nas

NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania zgodnych z serią norm ISO. Doradztwo, audyt, opracowywanie dokumentacji i szkolenia to podstawa naszej działalności.

Naszym klientom pomagamy również chronić dane osobowe, minimalizując ryzyko ich naruszenia i utraty. Dostarczamy elastyczne i kompleksowe rozwiązania zapewniające zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Naszą siłą jest prężny Zespół ekspertów technicznych i prawników o wysokich kwalifikacjach, wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu zdobytym zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji publicznej. Stawiamy na profesjonalizm i najwyższe standardy. Trwałe relacje z naszymi klientami budujemy w oparciu o uczciwość i zaufanie. Prowadzimy działalność w szczególności w zakresie:

audytu, doradztwa i kompleksowego wdrażania i integracji Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015), Środowiskiem (ISO 14001:2015), Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001);
przeglądu, dostosowaniu procesów, opracowania dokumentacji i przeprowadzenia szkoleń związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO, UODO);
analizy ryzyka (DPIA) i oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
dostosowywania istniejących Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem do nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015;
doradztwa dotyczącego zasad wprowadzania produktów do obrotu i możliwości umieszczenia na nich oznakowania CE;
dostosowywania istniejących Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem do nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015;
wdrażania Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001:2016;
mapowania i optymalizacji procesów w notacji BPMN 2.0;
analizy i zarządzania ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000.

Zaufali nam

RP Europe Poprzednie RP Europe Następne

Aktualności

20 lipca 2020

Zarządzanie ryzykiem – norma ISO

Zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji. Niekiedy przepisy nakazują określkoną formę przepiegu procesów związnych z identyfikacją, analizą, ewaluacją ryzyka. Taka sytuacja mamiejsce w kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych lub w ochroniwe danych osobowych (RODO) i bezpieczewństwie informacji (KRI). Podejście oparte na ryzyku wykorzystywane jest również w systemach zarządzania z serii norm …

15 lipca 2020

Zakładowa Kontrola Produkcji 1090 i system ISO 3834 w kolejnej firmie

Nasza Firma wdrożyła w firmie ZAR-STAL wymagania norm:  – PN-EN ISO 3834:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Normę EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zakładowa Kontrola Produkcji – System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015. Wdrożenie ISO 9001 obejmowało przeprowadzenie szkoleń, których celem było zapoznanie uczestników z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością.    Prace …

15 lipca 2020

Normy ISO PN EN 1090 i 3834

Firma NW Systemy Zarządzania zajmuje się wdrażaniem  Zakładowej Kontroli Produkcji 1090 i System ISO 3834 wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Zakres pracy obejmuje: – konsultacje w siedzibie firmy; – opracowanie procedur, instrukcji; – określenie uprawnień i odpowiedzialności personelu; – odpowiednie szkolenie; – przygotowanie do certyfikacji; – udział w audycie certyfikującym Nasza Firma daje gwarancję: – …

13 lipca 2020

Placówki medyczne – przetwarzanie danych w czasie pracy

W pracy przetwarzamy dane wrażliwe (dane o stanie zdrowia). Dane wrażliwe są pod szczególną ochroną prawną. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nie rozmawiamy na temat stanu zdrowia pacjenta na korytarzu lub w miejscach nie gwarantujących zachowania poufności. Należy unikać wywoływania pacjenta używając imienia i nazwiska. Jeżeli jest to możliwe …

8 lipca 2020

ISO 9001 System Zarządzania Jakością

Potrzebujesz wdrożenia ISO ponieważ ubiegasz się o dotację, starasz się o certyfikat dla produktu lub chcesz działać według standardu międzynarodowych standardów lub czeka Cię audyt klienta? ISO 9001 pomoże Ci polepszyć wizerunek Twojej firmy jak i osiągnąć większą konkurencyjność. Norma stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia , certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Nasza Firma określi procesy jakie …

19 czerwca 2020

GMP Dobre Praktyki Wytwarzania HACCP

Wdrożenie i certyfikacja wymagań norm ISO 15378 i 22000 przez drukarnie produkujące opakowania dla żywności, kosmetyków czy leków pozwala na spełnienie wymagań prawnych. ISO 15378 – celem jest określenie jednolitych wymagań dotyczących opakowań będących w kontakcie z produktami leczniczymi.  Norma ISO 22000 zawiera wymagania systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), który jest obligatoryjny …

26 maja 2020

PN-EN ISO 50001 – System Zarządzania Energią

Norma PN-EN ISO 50001 – System zarządzania energią ma za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Pozwala przedsiębiorstwom na systematyczne dążenie do poprawy efektywności użytkowania energią przy czym biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania jakie przedsiębiorstwo powinno spełniać. Audyt energetyczny jest procedurą , która pomaga oszacować i zdobyć informacje na temat zużycia …

25 maja 2020

Minęły dwa lata od wejścia w życie RODO

Dwa lata temu weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – 25 maja 2018 roku.     Zapraszamy do kontaktu aby sprawdzić czy spełniają Państwo wymogi RODO.

19 maja 2020

Dane osobowe a zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Otwarte salony fryzjerskie jak i kosmetyczne muszą zachowywać pewne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. W zakresie danych osobowych GIS zaleca: 1. Pomiar i rejestracje temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przez rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników; 2. Prowadzenie i dokumentowanie wywiadu pracowników za ich zgodą o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o …

12 maja 2020

Dane – Wybory

Od 9 maja 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie w sprawie przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.  Minister Aktywów Państwowych daje podstawę prawną do przekazywania danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem wyborów. Z rozporządzenia wynika, iż gminy mają …

28 kwietnia 2020

Aplikacja “Kwarantanna domowa”

Aplikacja „Kwarantanna domowa” – której administratorem jest Ministerstwo Cyfryzacji została utworzona aby każdy mógł sprawdzić poprzez podanie numeru telefonu kto przebywa (lub ktoś przebywał) na kwarantannie domowej.   Są poważne wątpliwości czy ta aplikacja narusza prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Numer telefonu może być słabym punktem czy przyczyną ujawnienia danych np. o stanie zdrowia.

26 marca 2020

Pracujemy w trybie zdalnym

Pomimo zaistniałej sytuacji związanej z rozwojem epidemii, firma NW Systemy Zarządzania pracuje w trybie zdalnym. Realizujemy zadania z wykorzystaniem dostępnych technologii uwzględniając bezpieczeństwo naszych Klientów. Wprowadziliśmy procedury pracy na odległość w tym przeprowadzanie wdrożeń systemów zarządzania (ISO), Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), czy ochrony danych osobowych (RODO). Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami drogą e-mailową oraz …

18 marca 2020

Stosowanie norm ISO

Obecna sytuacja nadzwyczajna związana z koronawirusem (COVID-19) wymaga szybkich, przemyślanych i racjonalnych działań w organizacjach. Dobre praktyki w stosowaniu procedur czy uporządkowanych schematów postępowania pozwala na sprawne przejście do działania w warunkach, których jesteśmy obecnie świadkami. Korzyści jakie można uzyskać z racjonalnego stosowania norm ISO to m.in.: poprawa efektywności, wzrost wydajności pracy, minimalizacja ryzyka, planowanie …

5 marca 2020

Wizytówka w Google

Miło nam poinformować o naszej wizytówce w Google. Od dziś łatwiej Nas będzie znaleźć w wyszukiwarce.

28 lutego 2020

Konsulting – korzyści, które warto wykorzystać

Mapowanie procesów usprawnia funkcjonowanie Firmy.  Główne korzyści z  graficznego przedstawienia poszczególnych działań w procesach to:  Podniesienie skuteczności działania organizacji;  Realne wdrożenie Systemów Zarządzania Jakością z serii ISO;  Optymalizacja kosztów;  Przygotowanie struktury pod System IT; Tworzenie strategii;  Usprawnienia procesów, które są kluczowe. Jeżeli chcą Państwo usprawnić działalność swojej Firmy serdecznie zapraszamy do skorzystania z Naszych usług …

26 lutego 2020

Mapowanie i optymalizacja procesów

W zarządzaniu Firmą jest bardzo ważna jest znajomość procesów i czynności wykonywanych przez pracowników. Mapowanie pozwala na dokładne określenie zdarzeń w ramach danego procesu i daje to punkt wyjścia do optymalizacji działań. Wspomaga to wprowadzenie oszczędności i automatyzacji działań Firmy. Oferujemy Państwu: identyfikację procesów; mapowanie procesów; tworzenie list kontrolnych; optymalizację procesów. Zachęcamy do skorzystania z …

25 lutego 2020

Tor – Szkolenia

Dowiedz się jak chronić dane osobowe w swojej firmie i uzyskaj kompetencje oraz wiedzę (potwierdzoną certyfikatem) niezbędną dla Inspektora Ochrony Danych. Razem z TOR Konferencje przygotowaliśmy szkolenia z zakresu danych osobowych: https://www.tor-konferencje.pl/…/-kurs-przygotowujacy-do-pe… https://www.tor-konferencje.pl/…/-ochrona-danych-osobowych-…

14 lutego 2020

Kontrola zarządcza – obowiązki w administracji publicznej

W administracji publicznej zbliżają się terminy sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w ramach, w której między innymi ocenia się ryzyko za rok poprzedni. Pomagamy podmiotom publicznym w formułowaniu celów, zadań oraz w przeprowadzeniu analizy ryzyka. Dodatkowo pomagamy w integracji systemów zarządzania serii ISO z wymaganiami dotyczącymi kontroli zarządczej. Posiadamy bogate praktyczne doświadczenie w tym …

7 lutego 2020

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Miło nam poinformować, iż nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Oferujemy Państwu szkolenia takie jak:  Zintegrowane Systemy Zarządzania (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) – poziom podstawowy. Zintegrowane Systemy Zarządzania (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) – szkolenie dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników ISO. Ochrona danych osobowych – zasady oraz wzory dokumentacji – szkolenie …

29 listopada 2019

Szkolenie RODO – Sąd Rejonowy w Dębicy

Miło nam poinformować, że przedstawiciel NW Systemy Zarządzania Sp. z.o.o.  – Wojciech Podlaski przeprowadził szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Dębicy. Podczas szkolenia poruszył skomplikowane zagadnienia dotyczące sądów powszechnych z zakresu RODO.  Zachęcamy sądy jak i instytucje publiczne do korzystania ze szkoleń prowadzonych przez NW Systemy Zarządzania Sp. z.o.o.   Posiadamy odpowiednie  kompetencje …

22 listopada 2019

ISO 17025:2018 – wymagania dla laboratoriów

Przypominamy, że dostępna jest norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018, czyli wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Laboratoria mają czas do 30.11.2020 r. żeby dostosować swoje systemy zarządzania do wymogów nowej normy.  Posiadamy doświadczenie, które pomoże Państwu przejść proces dostosowania. Realizujemy usprawnienie systemu między innymi poprzez analizę ryzyk i szans, audyty oraz działania korygujące.  Zachęcamy laboratoria …

19 listopada 2019

Biuro NW Systemy Zarządzania w Żyrardowie

Miło nam poinformować, że powstało nowe biuro NW Systemy Zarządzania sp. z.o.o. zlokalizowane w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 21 lok 1F. W związku ze zwiększającą się świadomością klientów oraz działalnością kontrolną UODO, nasze usługi z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) cieszą się rosnącą popularnością.  Wykonujemy audyt u swoich kontrahentów jak i również świadczymy usługi Inspektora Ochrony …

15 listopada 2019

RODO w szpitalach

Obowiązujące przepisy (RODO, UODO, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) gwarantują większe bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów i ich prywatności. Kontrola NIK ujawniła błędne zachowania większości Szpitali w zakresie ochrony danych, takie jak zaniechanie i obniżenie bezpieczeństwa danych przechowywanych elektronicznie. Z wyników kontroli NIK wynika, że w 3/4 szpitali nie wdrożono odpowiednich środków zabezpieczających …

3 czerwca 2019

Audyt drugiej strony

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy przed nawiązaniem współpracy lub w jej trakcie zlecają wykonanie audytu u swoich kontrahentów. Celem takiego sprawdzenia jest uzyskanie informacji czy audytowany jest w stanie spełnić wymagania w zakresie dostarczanych towarów lub usług. Podstawą takiego audytu są często wymagania normy ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Jest to uniwersalny standard, który …

31 maja 2019

RODO nie wystarczy

Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych) wiele podmiotów publicznych zmieniło podejście do zasad bezpieczeństwa informacji. Główna uwaga została skupiona wyłącznie na danych osobowych, a pozostałe kwestie związane z przetwarzanymi informacjami zeszły na dalszy plan. Potwierdza to Najwyższa Izba Kontroli, która przeprowadziła kontrolę w urzędach …

16 stycznia 2019

Szkolenie RODO w branży medycznej – Rzeszów

Dowiedz się w jaki sposób nowe przepisy o ochronie danych osobowych mają wpływ na funkcjonowanie placówek medycznych i realizację poszczególnych praw pacjenta ▪ Czy pacjent zawsze ma prawo otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej? ▪ W jaki sposób informować pacjentów o RODO? ▪ Kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych? ▪ Jak RODO wpływa na realizację …

31 października 2018

Inspektor Danych Osobowych (IOD) – wsparcie w czynnościach ochrony danych osobowych

Każdy przedsiębiorca, po wejściu w życie RODO, powinien zastanowić się nad ryzykiem i dokonać analizy czy w organizacji powinien zostać powołany IOD. Jest on swego rodzaju ekspertem w ramach organizacji, który ma za zadanie wspierać ją w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jest on zatem odpowiedzialny za utrzymanie spójnego systemu ochrony danych osobowych w …

31 października 2018

RODO

Analiza ryzyka, dostosowanie procesów biznesowych, opracowanie dokumentacji i szkolenia – czyli jak dostosować prowadzoną działalność do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. RODO wymaga, aby organizacje samodzielnie definiowały posiadane przez nie informacje (kategorie danych osobowych), określały ryzyka związane z ich przetwarzaniem i dobrały do nich odpowiednie zabezpieczenia. Dlatego też w praktyce wdrożenie RODO oznacza dostosowanie procesów …

2 stycznia 2018

Okres przejściowy (14 września 2018 r.)

Wszystkie podmioty certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 mają jeszcze tylko kilka miesięcy do dostosowania się do nowych wymagań norm. We wrześniu 2018 r. wszystkie obecne certyfikaty ISO stracą ważność i nie będą już uznawane. Czasu pozostaje zatem niewiele a proces wdrożenia wymaga wcześniejszego zaplanowania, zaangażowania i wprowadzenia niezbędnych zmian. Nowe wydania norm ISO 9001:2015 …

12 grudnia 2017

Po co nam ISO?

Podniesienie prestiżu firmy, otwarcie nowych możliwości rynkowych, sprawniejsze zarządzanie oraz zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości – to jedne z wielu korzyści wynikających z  wdrożenia systemu zarządzania. Warto wskazać, że działanie zgodnie z wytycznymi ISO 9001 ma znaczenie przykładowo przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie z funduszy unijnych (zwiększa bowiem szanse na ich otrzymanie). Wdrożone ISO może mieć …

14 października 2017

O systemach zarządzania i normach

Normy ISO serii 9000 są międzynarodowymi normami opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, poświęconymi systemowi zapewnienia jakości. Zarządzanie jakością to podejmowanie skoordynowanych działań z zakresu kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Normy ISO serii 9000 wyróżniają się tym, że nie koncentrują się bezpośrednio na jakości wyrobu, a na jakości procesów towarzyszących jego powstawaniu. Normy te nie …