Ochrona danych osobowych (RODO) i bezpieczeństwo informacji

Przegląd, analiza ryzyka, dostosowanie procesów, opracowanie dokumentacji i szkolenia. Kompleksowo przygotowujemy do zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

ISO 9001:2015

Szkolimy, audytujemy, doradzamy z zakresu wymagań nowej normy ISO 9001:2015 i przygotowujemy Organizację do procesu certyfikacji.

ISO 14001:2015

Wdrażamy i integrujemy systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem higieny i pracy.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

Przeprowadzamy proces wdrożenia systemu ZKP sprawnie, bez obciążania nadmierną ilością dodatkowych dokumentów. Przygotowujemy Zakład do procesu certyfikacji.

ISO 37001:2016

Zapewniamy wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu antykorupcyjnego zgodnego z normą ISO 37001:2016.

Inspektor Ochrony Danych

Utrzymanie spójnego systemu ochrony danych oraz wykonywanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA).

Certyfikacja wyrobów

Doradztwo w zakresie wprowadzania wyrobów na rynek i umieszczania na nich oznakowania CE.

Doradztwo biznesowe i prawne

Szukamy rozwiązań, które wzmocnią pozycję na rynku, zidentyfikują zagrożenia rynkowe oraz umożliwią skuteczne poruszanie się w labiryncie regulacji prawnych.

Szkolenia

W każdej z naszych specjalizacji prowadzimy wykłady, seminaria, warsztaty.

Przykładowa strona

O Nas

NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania zgodnych z serią norm ISO. Doradztwo, audyt, opracowywanie dokumentacji i szkolenia to podstawa naszej działalności.

Naszym klientom pomagamy również chronić dane osobowe, minimalizując ryzyko ich naruszenia i utraty. Dostarczamy elastyczne i kompleksowe rozwiązania zapewniające zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Naszą siłą jest prężny Zespół ekspertów technicznych i prawników o wysokich kwalifikacjach, wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu zdobytym zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji publicznej. Stawiamy na profesjonalizm i najwyższe standardy. Trwałe relacje z naszymi klientami budujemy w oparciu o uczciwość i zaufanie. Prowadzimy działalność w szczególności w zakresie:

audytu, doradztwa i kompleksowego wdrażania i integracji Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015), Środowiskiem (ISO 14001:2015), Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001);
przeglądu, dostosowaniu procesów, opracowania dokumentacji i przeprowadzenia szkoleń związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO, UODO);
analizy ryzyka (DPIA) i oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
dostosowywania istniejących Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem do nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015;
doradztwa dotyczącego zasad wprowadzania produktów do obrotu i możliwości umieszczenia na nich oznakowania CE;
dostosowywania istniejących Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem do nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015;
wdrażania Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001:2016;
mapowania i optymalizacji procesów w notacji BPMN 2.0;
analizy i zarządzania ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000.

Zaufali nam

RP Europe Poprzednie RP Europe Następne

Aktualności

16 stycznia 2019

Szkolenie RODO w branży medycznej – Rzeszów

Dowiedz się w jaki sposób nowe przepisy o ochronie danych osobowych mają wpływ na funkcjonowanie placówek medycznych i realizację poszczególnych praw pacjenta ▪ Czy pacjent zawsze ma prawo otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej? ▪ W jaki sposób informować pacjentów o RODO? ▪ Kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych? ▪ Jak RODO wpływa na realizację …

31 października 2018

Inspektor Danych Osobowych (IOD) – wsparcie w czynnościach ochrony danych osobowych

Każdy przedsiębiorca, po wejściu w życie RODO, powinien zastanowić się nad ryzykiem i dokonać analizy czy w organizacji powinien zostać powołany IOD. Jest on swego rodzaju ekspertem w ramach organizacji, który ma za zadanie wspierać ją w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jest on zatem odpowiedzialny za utrzymanie spójnego systemu ochrony danych osobowych w …

31 października 2018

RODO

Analiza ryzyka, dostosowanie procesów biznesowych, opracowanie dokumentacji i szkolenia – czyli jak dostosować prowadzoną działalność do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. RODO wymaga, aby organizacje samodzielnie definiowały posiadane przez nie informacje (kategorie danych osobowych), określały ryzyka związane z ich przetwarzaniem i dobrały do nich odpowiednie zabezpieczenia. Dlatego też w praktyce wdrożenie RODO oznacza dostosowanie procesów …

2 stycznia 2018

Okres przejściowy (14 września 2018 r.)

Wszystkie podmioty certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 mają jeszcze tylko kilka miesięcy do dostosowania się do nowych wymagań norm. We wrześniu 2018 r. wszystkie obecne certyfikaty ISO stracą ważność i nie będą już uznawane. Czasu pozostaje zatem niewiele a proces wdrożenia wymaga wcześniejszego zaplanowania, zaangażowania i wprowadzenia niezbędnych zmian. Nowe wydania norm ISO 9001:2015 …

12 grudnia 2017

Po co nam ISO?

Podniesienie prestiżu firmy, otwarcie nowych możliwości rynkowych, sprawniejsze zarządzanie oraz zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości – to jedne z wielu korzyści wynikających z  wdrożenia systemu zarządzania. Warto wskazać, że działanie zgodnie z wytycznymi ISO 9001 ma znaczenie przykładowo przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie z funduszy unijnych (zwiększa bowiem szanse na ich otrzymanie). Wdrożone ISO może mieć …

14 października 2017

O systemach zarządzania i normach

Normy ISO serii 9000 są międzynarodowymi normami opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, poświęconymi systemowi zapewnienia jakości. Zarządzanie jakością to podejmowanie skoordynowanych działań z zakresu kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Normy ISO serii 9000 wyróżniają się tym, że nie koncentrują się bezpośrednio na jakości wyrobu, a na jakości procesów towarzyszących jego powstawaniu. Normy te nie …