Wdrożenie IFS Lublin

ilustracja z dokumentami

Zapraszamy do odkrycia innowacyjnego podejścia do bezpieczeństwa i jakości żywności. Nasza oferta w zakresie wdrożenia systemu IFS w Lublinie to gwarancja najwyższych standardów, dostosowanych do unikalnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Standard IFS to międzynarodowy standard, który został stworzony w celu określenia jednolitych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz jakości produktów. Stanowi on ramy dla firm z branży spożywczej, określając wytyczne dotyczące produkcji, kontrolowania jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw.

Serdecznie zachęcamy również do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie wdrożenia Systemu HAACP.

 

Jaki jest cel wdrożenia standardu IFS?

Główne cele standardu IFS to zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych, minimalizacja ryzyka związanych z produkcją oraz ułatwienie handlu międzynarodowego poprzez ustanowienie jednolitych norm. Standard ten obejmuje różne sektory branżowe.

Kluczowe elementy standardu IFS to:

  • Bezpieczeństwo żywności – standard IFS skupia się na identyfikowaniu, ocenie i kontrolowaniu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności na każdym etapie produkcji.
  • Jakość produktów – IFS określa wymagania dotyczące jakości produktów, w tym parametry sensoryczne, skład chemiczny i inne aspekty mające wpływ na ostateczną jakość.
  • Procesy zarządzania – standard ten wymaga, aby firmy wdrożyły efektywne procesy zarządzania, obejmujące planowanie, monitorowanie, ocenę ryzyka i ciągłe doskonalenie.
  • Łańcuch dostaw – IFS obejmuje cały łańcuch dostaw, od dostawców surowców po finalnych dystrybutorów, co pomaga zapewnić spójność i jednolitość w procesie produkcyjnym