Bezpieczeństwo informacji SZBI

kłódka

Z przyjemnością prezentujemy naszą specjalistyczną usługę w zakresie Bezpieczeństwa Informacji, zgodną z normą ISO 27001. W dobie dynamicznego rozwoju technologii, zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji stanowią istotne wyzwanie dla organizacji. 

W jaki sposób SZBI dba o bezpieczeństwo informacji?

  • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem – wdrażając System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, koncentrujemy się na identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z danymi.
  • Ochrona aktywów cyfrowych – SZBI skupia się na ochronie aktywów cyfrowych, zapewniając kompleksowe środki bezpieczeństwa, takie jak zarządzanie dostępem, szyfrowanie danych, oraz monitorowanie i detekcja incydentów.
  • Świadomość i szkolenia pracowników – w ramach naszej usługi kładziemy również nacisk na podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
  • Ciągłe doskonalenie – regularne audyty, analizy incydentów oraz aktualizacje procedur zapewniają, że system ten nieustannie ewoluuje, dostosowując się do nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem informacji.

 

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to metoda, której celem jest skuteczne zabezpieczanie informacji. W ramach tej strategii dąży się do ciągłego doskonalenia procedur i działań, aby zoptymalizować kontrolę nad ryzykiem związanym z ujawnieniem poufnych danych. Ostatecznym celem systemu jest ochrona organizacji przed potencjalnymi zagrożeniami w taki sposób, aby zapewnić ciągłość operacyjną, zminimalizować ewentualne straty oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji i działań biznesowych.