Ochrona danych osobowych (RODO) i bezpieczeństwo informacji

telefon

RODO oznacza, że budowanie systemu ochrony danych osobowych to nie tylko formalne przyjęcie polityk i przeszkolenie pracowników. Aby wprowadzić zasady zgodne z RODO oraz przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych, istotny jest wybór odpowiedniego sposobu działania, opracowanie właściwych dokumentów i procedur, analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz ciągłe doskonalenie sytemu.  Wdrożenie RODO jest trudnym zadaniem, ponieważ wymaga szczegółowej diagnozy kontekstu funkcjonowania oraz otoczenia danej organizacji. Obecne przepisy pozwalają na swobodę w interpretacji przepisów, co może być groźne dla przedsiębiorców i skutkować nałożeniem kar finansowych. Dopiero kompleksowe podejście do ochrony danych, oparte na zarządzaniu ryzykiem oraz przeanalizowaniu funkcjonujących procesów, pozwoli osiągnąć skuteczne wdrożenie RODO, zapewniające ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarantujące bezpieczeństwo prawne całej organizacji.

W czym możemy Ci pomóc:

  • Audyt zgodności – w ramach naszych usług oferujemy kompleksowy audyt zgodności z wymogami RODO. Przeprowadzimy szczegółową analizę Państwa systemu ochrony danych osobowych, identyfikując obszary do poprawy i wskażemy konkretne kroki, które należy podjąć, aby być w pełni zgodnym z regulacjami.
  • Bieżące wsparcie – zapewniamy opiekę nad Państwa systemem ochrony danych osobowych. Nasi eksperci są dostępni, aby odpowiadać na wszystkie pytania, rozwiązywać problemy i udzielać wskazówek dotyczących bieżących kwestii związanych z RODO.
  • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) i analiza ryzyka – dzięki temu zyskają Państwo pełen obraz potencjalnych zagrożeń i skutków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, co umożliwi skuteczne zarządzanie ryzykiem.
  • Kontrola UODO – nasza oferta obejmuje pełną kontrolę ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewnimy, że Państwa działania są zgodne z obowiązującymi przepisami, a wszelkie zalecenia lub uwagi UODO zostaną skutecznie uwzględnione.
  • Przejęcie funkcji IOD – w sytuacji, gdy nie mają Państwo Inspektora Ochrony Danych (IOD), oferujemy pełne przejęcie tej funkcji.
  • Wsparcie IOD – dla tych, którzy już mają Inspektora Ochrony Danych, proponujemy profesjonalne wsparcie, pomagając IOD w skutecznym wypełnianiu swoich obowiązków.
  • Wdrożenie RODO i krajowych przepisów – dostosujemy Państwa procedury i polityki do najnowszych regulacji, eliminując ryzyko naruszenia przepisów.
  • Zgodność z RODO i krajowymi przepisami – gwarantujemy, że Państwa organizacja będzie zawsze zgodna z wymogami RODO oraz obowiązującymi przepisami krajowymi.
  • Szkolenia i warsztaty – oferujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych, aby zwiększyć świadomość pracowników i umożliwić im skuteczne stosowanie zasad RODO w codziennej pracy.

Wprowadzony system ochrony danych osobowych powinien być poddawany regularnej ocenie, co wiąże się również z obowiązkiem każdej organizacji do podejmowania działań zwiększających świadomość pracowników, biorących udział w czynnościach przetwarzania danych osobowych. Formalne wdrożenie polityki w organizacji nie chroni przed nałożeniem kary, jeżeli pracownicy nie będą jej przestrzegać i stosować w swoich codziennych obowiązkach.

 

WDROŻENIE RODO

Wdrożenie RODO wymaga dysponowania odpowiednią wiedzą, pozwalającą na właściwe zaplanowanie kolejnych czynności. Nie istnieją odgórne wymagania, które miałyby wskazywać kolejność procesu wdrażania RODO. Z tego powodu do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Zajmujemy się opracowywaniem odpowiedniego harmonogramu wdrażania i audytów RODO, w zależności od Twoich potrzeb.

 

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA W TRAKCIE WDRAŻANIA RODO

Dokumentacja tworzona w trakcie procesu wdrażania RODO obejmuje zarówno chronione informacje, jak i poszczególne kategorie danych, cele oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Poprawne sporządzenie dokumentacji w wielu przypadkach bywa trudne. To właśnie dlatego dobrym pomysłem okazuje się postawienie na pomoc specjalistów. Wiemy, jak poprawnie opracować dokumentację dla konkretnego typu organizacji.

Dokumentacja obejmuje również analizę ryzyka. To na jej podstawie wprowadza się systemy bezpieczeństwa, które mają obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego zagrożenia. Mowa tu o niebezpieczeństwie dotyczącym wycieku ważnych informacji osobowych. Najczęściej analiza ryzyka obejmuje takie przypadki, jak pożar (w przypadku danych gromadzonych w formie papierowej), atak hackerski czy niewystarczające zabezpieczenie sprzętu. Problemy powiązane z ochroną danych osobowych to także nieuprawniony dostęp do nośników, ujawnienie haseł dostępu do komputerów oraz nieuprawnione przenoszenie informacji na inny sprzęt.