Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

zębatki

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oznacza stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta. Zakładowa Kontrola Produkcji może być zgodna z wieloma normami np. PN-EN 1090-1:2012 (Konstrukcje stalowe i aluminiowe), PN-EN 1433: 2005 (Kanały odwadniające), PN-EN 14782:2008 (Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych).

Stosowanie ZKP ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami europejskimi, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Producenci muszą ją zatem realizować, dbając o poziom jakości i bezpieczeństwo wytwarzanych wyrobów i ich użytkowników. Wszystkie wymagania ZKP i postanowienia przyjęte przez producenta, powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które to z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych.

Wprowadzenie zakładowej kontroli produkcji – Kraków, Rzeszów, Warszawa

W ramach usługi wprowadzenia zakładowej kontroli produkcji dla klientów z całej Polski w tym z Krakowa, Rzeszowa, Warszawy i Lublina oferujemy:

  1. Kompleksowe wdrożenie ZKP – oferujemy pełne wsparcie na etapie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZKP). Począwszy od wizytacji zakładu produkcyjnego, przez opracowanie szczegółowej dokumentacji systemowej, aż po przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i audyt wewnętrzny.
  2. Konsultacje online – dostarczamy wygodne i skuteczne konsultacje online, umożliwiające organizacjom uzyskanie fachowej porady i wsparcia zdalnie.
  3. Bieżące doradztwo – nasi eksperci służą bieżącym doradztwem, dostarczając organizacjom niezbędnej wiedzy i wsparcia w trakcie codziennego funkcjonowania systemu ZKP. 
  4. Audyt spełniania wymagań ZKP – przeprowadzamy audyty spełniania wymagań ZKP, zarówno jako audytorzy wewnętrzni, jak i w roli drugiej strony. 
  5. Szkolenia wewnętrzne dla pracowników organizacji – organizujemy szkolenia, dostosowane do specyfiki i potrzeb danej organizacji. Zapewniają one pracownikom niezbędną wiedzę i umiejętności do efektywnego funkcjonowania w ramach systemu ZKP.
  6. Udział w procesie certyfikującym – wspieramy organizacje w procesie uzyskiwania certyfikacji, zapewniając kompleksowe przygotowanie do audytu certyfikującego. 
  7. Doradztwo po certyfikacji – po uzyskaniu certyfikatu ZKP, nasze doradztwo nie się kończy. Oferujemy stałe wsparcie, pomagając organizacji w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania.
  8. Stały nadzór nad wdrożonym systemem ZKP – zapewniamy stały nadzór nad wdrożonym systemem ZKP, monitorując jego skuteczność i dostosowując podejście do ewentualnych zmian w organizacji czy regulacjach branżowych.