Wdrażanie ISO 27001

ISO 27001

Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą w zakresie wdrażania normy ISO 27001, która stanowi kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w Państwa przedsiębiorstwie. W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata cyfrowego, dbałość o ochronę informacji staje się priorytetem dla każdej organizacji. 

Wdrożenie ISO 27001 przyczynia się do budowy zaufania partnerów, poprawy reputacji organizacji oraz zwiększenia zdolności do konkurencji na rynku. Ponadto, standard ten jest powszechnie uznawany za podstawowy element zgodności z wymaganiami regulacyjnymi związanymi z bezpieczeństwem informacji.

 

Czym dokładnie jest ISO 27001?

ISO 27001 to standard normatywny opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, który skupia się na zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Stanowi on kompleksowy system norm i praktyk, który ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony informacji, niezależnie od ich formy czy formatu, w ramach organizacji.

Główne cele ISO 27001 to:

  • Zarządzanie ryzykiem – standard ten kładzie duży nacisk na identyfikację i zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.
  • Ochrona aktywów – ISO 27001 wymaga, aby organizacje identyfikowały, klasyfikowały i ochraniały swoje aktywa informacyjne. 
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pracowników – standard uwzględnia także aspekt ludzki, zachęcając do szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, świadomości ryzyka oraz odpowiedzialności za ochronę danych.
  • Ciągłe doskonalenie – organizacje są zobowiązane do regularnych audytów wewnętrznych, monitorowania skuteczności środków bezpieczeństwa oraz dostosowywania działań w celu poprawy całego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.