Wdrażanie normy ISO 9001 – Kraków, Lublin, Rzeszów i Warszawa

notes

Z przyjemnością przedstawiamy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania normy ISO 9001, której celem jest doskonalenie systemu zarządzania jakością w Państwa organizacji. Nasza firma z bogatym doświadczeniem w obszarze certyfikacji ISO 9001 gwarantuje skuteczne dostosowanie Państwa przedsiębiorstwa do najwyższych standardów jakości.

Z myślą o Państwa wygodzie, świadczymy usługi w zakresie wdrażania ISO 9001 w kluczowych lokalizacjach, takich jak Kraków, Lublin, Rzeszów i Warszawa

 

Dlaczego ISO 9001?

Współczesne przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, coraz częściej zdają sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa skuteczne zarządzanie jakością w osiąganiu sukcesu biznesowego. W tym kontekście norma ISO 9001 stanowi uniwersalne narzędzie, które przyczynia się do poprawy procesów i podniesienia standardów działalności.

W sektorze przemysłowym standard ISO 9001 staje się nieodzownym elementem dla firm produkcyjnych, zapewniając efektywne zarządzanie jakością produktów. To także kluczowy element w dziedzinie inżynierii, gdzie istnieje potrzeba nie tylko doskonałej jakości, ale także skomplikowanego zarządzania procesami projektowymi.

Branża technologii informacyjnej, dynamicznie rozwijająca się, korzysta z normy ISO 9001, aby dostarczać klientom innowacyjne rozwiązania o najwyższej jakości. Również w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem, norma ta pomaga w skutecznym zarządzaniu procesami medycznymi.

Przemysł chemiczny, narażony na ryzyko związane z produkcją substancji chemicznych, korzysta z certyfikatu ISO 9001 w celu zapewnienia zgodności z normami bezpieczeństwa. 

Wdrażanie ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów zarządzania i uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 jest poprawa jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług, jak również ciągłe doskonalenie procesów funkcjonujących w organizacji.

Pierwszym krokiem przy wprowadzeniu wymagań ISO 9001 jest identyfikacja procesów (podejście procesowe) prowadzonych w organizacji oraz określenie zależności między nimi. Następnie należy przeprowadzić analizę każdego procesu pod kątem zgodności z wymaganiami organizacji oraz normy ISO 9001 i wdrożyć niezbędne działania. Do każdego procesu należy określić dane wejściowe, wyjściowe, odpowiedzialności, zasoby i wskaźniki,  a także ryzyka i szanse. Uzupełnieniem są procedury, które organizacja sama uznała za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

ISO 9001 – w czym możemy Ci pomóc:

 • Kompleksowe wdrożenie ISO 9001 (audyt zerowy, opracowanie dokumentacji systemowej, szkolenia dla pracowników, szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001, audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania, udział w audycie certyfikującym)
 • Konsultacje online
 • Bieżące doradztwo
 • Audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania
 • Audyt spełniania wymagań ISO 9001 (audyt drugiej strony)
 • Szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO 9001
 • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników organizacji
 • Udział w procesie certyfikującym
 • Doradztwo po certyfikacji

Cena wdrożenia ISO 9001 jest uzależniona od wielkości organizacji, nakładu pracy, liczby realizowanych procesów, rodzaju usługi, czasu realizacji.

Należy pamiętać, że system zarządzania jakości oparty na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001 wymaga od organizacji określenia metod nadzoru nad wszystkimi działaniami związanymi z procesem wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług. Celem takiego nadzoru jest spełnienie oczekiwań klienta i innych wymagań, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana (m.in. spełnienie wymagań prawnych).

 

WDRAŻANIE ISO 9001

Przeprowadzamy kompleksowe wdrażanie ISO 9001. Rozpoczynamy od przyjrzenia się sytuacji danego przedsiębiorstwa. Diagnozujemy, czy działalność firmy jest zgodna z obowiązującą normą. Jeśli nie, wdrażamy odpowiednie zmiany.

Przeprowadzamy szkolenia kierownictwa organizacji odpowiedzialnego za utrzymanie normy ISO 9001. Wskazujemy zalety stosowania konkretnego rozwiązania do zarządzania organizacją. Wskazujemy dokładny zakres działania wybranej normy. Szkolimy również pełnomocnika, odpowiedzialnego za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zgodnego z ISO 9001. Taka osoba koordynuje wszystkie prace związane z tym rozwiązaniem. Jest odpowiedzialna przede wszystkim za opracowywanie, zatwierdzanie, weryfikowanie i rozpowszechnianie dokumentacji. Po zakończeniu wdrażania ISO 9001 to właśnie pełnomocnik zajmuje się aktualizacjami systemu i jego utrzymaniem.

Szkolimy również grupy robocze, przekazując im wiedzę na temat działania systemu oraz operacji z nim związanych. Na koniec przygotowujemy odpowiednią dokumentację. Składają się na nią:

 • procedury obowiązkowe wskazane przez normę,
 • procedury operacyjne,
 • Księga Jakości,
 • instrukcje i formularze.

Dokumentacja opracowywana jest w formie elektronicznej. Jeśli organizacja dysponuje własnym oprogramowaniem, uwzględniamy je przy wdrażaniu wymagań normy. Możemy również dostosować działalność firmy do innych norm jakościowych. Przeprowadzamy np. wdrażanie ISO 17025.

Wykonujemy wdrażanie ISO 9001 w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie czy Warszawie. Współpracujemy z firmami z różnych branż. Zapraszamy do kontaktu.