Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oznacza stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta. Zakładowa Kontrola Produkcji może być zgodna z wieloma normami np. PN-EN 1090-1:2012 (Konstrukcje stalowe i aluminiowe), PN-EN 1433: 2005 (Kanały odwadniające ), PN-EN 14782:2008 (Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych).

Stosowanie ZKP ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami europejskimi, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Producenci muszą ją zatem realizować dbając o poziom jakości i bezpieczeństwo wytwarzanych wyrobów i ich użytkowników. Wszystkie wymagania ZKP i postanowienia przyjęte przez producenta, powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które to z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych.

System ZKP określa przede wszystkim odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość wyrobu; jak również procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji.

W czym możemy Ci pomóc:

  • Kompleksowe wdrożenie ZKP (wizytacja zakładu produkcyjnego, opracowanie dokumentacji systemowej, szkolenia dla pracowników, audyt wewnętrzny)
  • Konsultacje online
  • Bieżące doradztwo
  • Audyt spełniania wymagań ZKP (audyt drugiej strony)
  • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników organizacji
  • Udział w procesie certyfikującym
  • Doradztwo po certyfikacji
  • Stały nadzór nad wdrożonym systemem ZKP

Cena wdrożenia ZKP jest uzależniona jest od wielkości organizacji, nakładu pracy, liczby realizowanych procesów, rodzaju usługi, czasu realizacji.

System ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji wprowadza obowiązek udokumentowanej produkcji, kontrolę produkcji w zakładzie oraz kontrolę dostaw i dostawców. Wdrażanie ZKP opiera się na procedurach ISO 9001.