Wojciech Podlaski

Wojciech Podlaski

Inspektor Ochrony Danych (IOD), audytor, wdrożeniowiec, koordynator kontroli zarządczej w organach administracji publicznej i systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Trener w obszarze ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i zasad przetwarzania dokumentacji medycznej. Ekspert Kongresów Pożarnictwa i Elektroenergetycznych.