ISO 9001:2015

Wdrożenie ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów zarządzania i uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 jest poprawa jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług, jak również ciągłe doskonalenie procesów funkcjonujących w organizacji.

Pierwszym krokiem przy wprowadzeniu wymagań ISO 9001 jest identyfikacja procesów (podejście procesowe) prowadzonych w organizacji oraz określenie zależności między nimi. Następnie należy przeprowadzić analizę każdego procesu pod kątem zgodności z wymaganiami organizacji oraz normy ISO 9001 i wdrożyć niezbędne działania. Do każdego procesu należy określić dane wejściowe, wyjściowe, odpowiedzialności, zasoby i wskaźniki a także ryzyka i szanse Uzupełnieniem są procedury, które organizacja sama uznała za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

 

ISO 9001 – w czym możemy Ci pomóc:

  • Kompleksowe wdrożenie ISO 9001 (audyt zerowy, opracowanie dokumentacji systemowej, szkolenia dla pracowników, szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001, audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania, udział w audycie certyfikującym)
  • Konsultacje online
  • Bieżące doradztwo
  • Audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania
  • Audyt spełniania wymagań ISO 9001 (audyt drugiej strony)
  • Szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO 9001
  • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników organizacji
  • Udział w procesie certyfikującym
  • Doradztwo po certyfikacji

Cena wdrożenia ISO 9001 jest uzależniona jest od wielkości organizacji, nakładu pracy, liczby realizowanych procesów, rodzaju usługi, czasu realizacji.

Należy pamiętać, że system zarządzania jakości oparty na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001 wymaga od organizacji określenia metod nadzoru nad wszystkimi działaniami związanymi z procesem wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług. Celem takiego nadzoru jest spełnienie wymagań klienta i innych wymagań, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana (m. in. spełnienie wymagań prawnych).