Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobu często jest wymagana przepisami, aby firma mogła sprzedawać wyrób na rynku. Certyfikat lub oznakowanie CE świadczy o spełnianiu przez wyrób wszystkich wymagań prawnych i innych (w tym norm zharmonizowanych).

Chcesz wprowadzić wyrób na rynek polski, ale nie wiesz jakie obowiązki powinieneś spełnić oraz jakie wymagania zastosować do swojego wyrobu? Wspieramy naszych Klientów w realizacji obowiązków jakie leżą po stronie producentów, dystrybutorów, importerów przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na rynek polski/rynek UE, zgodnie z systemem oceny zgodności i przepisami dotyczącymi nadzoru rynku.

Pomagamy w procesie uzyskania certyfikatu i możliwości nadawania oznakowania CE na wyrobach.

W czym możemy Ci pomóc:

  • Identyfikacja dyrektyw nowego podejścia/rozporządzeń oraz polskich przepisów wdrażających
  • Wsparcie w zakresie analizy ryzyka
  • Analiza wymagań norm zharmonizowanych
  • Analiza procedur oceny zgodności
  • Sporządzanie deklaracji zgodności
  • Analiza konieczności znakowania wyrobów, w tym stosowania oznakowania CE.