WDROŻENIE RODO W URZĘDACH – KONTROLA NIK

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole wdrożenia RODO w kilkunastu urzędach wojewódzkich  oraz urzędach dużych miast, a także MSWiA.

Wyniki kontroli zostały opublikowane w Informacji o wynikach kontroli, którą mozna pobrać ze strony:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-urzedach-miast.html

„Jak ocenia NIK, administracja publiczna radziła sobie z wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem RODO w sposób zadowalający. Należy jednak pamiętać, że kontrolowane były urzędy w największych i dużych miastach, które mają odpowiednie kadry i możliwości finansowe by właściwie zabezpieczyć dane osobowe (zarówno fizycznie jak i technicznie) oraz diagnozować zagrożenia związane z ich zbieraniem, przetwarzaniem i przechowywaniem.”

Jeżeli Wasza organizacja ma wątpliwości czy prawidłowo wprowadziła i stosuje RODO to zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

  • Audyt wstępny
  • Opracowanie dokumentacji
  • Wdrożenie dokumentacji
  • Analiza ryzyka i ocena skutkóów dla ochrony danych
  • Certyfikacja
  • Szkolenie dla pracowników i kadry zarządzającej
  • Audyty okresowe oraz przygotowywanie raportów z audytu