STANDARD ISO 9001:2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Standard ISO 9001:2015 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością.

Przygotowanie do wdrożenia ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością polega na:

  • Przeprowadzeniu audytu wstępnego;
  • Przeszkoleniu pracowników;
  • Opracowaniu dokumentacji;
  • Przeprowadzeniu audytu wewnętrznego;
  • Udział w audycie certyfikującym.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty!