PRZETWARZANIE DANYCH – REKRUTACJA

Podczas przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej, do pracy słyszymy wiele pytań odnoście tego co zostało zawarte w naszym CV. Lecz może okazać się, iż zadawane pytania mogą wykraczać poza przepisy prawa.  Art. 47. Konstytucji mówi – „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.

Dane jakie może zadawać pracodawca kandydatowi do pracy zawarte są w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy. Są o m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, wykształcenie oraz przebieg zatrudnienia.

Należy unikać zadawania pytań, które kandydata na pracownika mogą zawstydzić, lub naruszyć jego prawo do prywatności bądź dobra osobiste (np. dotyczących wyznania, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, życia prywatnego, rodzicielstwa czy planowanego potomstwa).