PO CO NAM ISO?

Podniesienie prestiżu firmy, otwarcie nowych możliwości rynkowych, sprawniejsze zarządzanie oraz zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości – to jedne z wielu korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania.

Warto wskazać, że działanie zgodnie z wytycznymi ISO 9001 ma znaczenie przykładowo przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie z funduszy unijnych (zwiększa bowiem szanse na ich otrzymanie). Wdrożone ISO może mieć również kluczowe znaczenie przy ubieganiu się przez poszczególne podmioty o udzielenie zamówienia publicznego. Okoliczność sprawnego funkcjonującego systemu zarządzania jakością oraz prowadzenie działalności według zasad określonych w europejskich normach może mieć decydujący wpływ na udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy.

Korzyści zewnętrzne:

 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • poprawa wizerunku firmy;
 • zapewnienie dobrej obsługi klientów;
 • większa szansa na zdobycie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów;
 • szansa na osiągnięcie maksymalnej skuteczności w spełnianiu oczekiwań klienta;
 • lepsza współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi i bankowymi.

Korzyści wewnętrzne:

 • ulepszenie organizacji pracy;
 • optymalizacja i ustabilizowanie procesów;
 • szybszy przepływ informacji;
 • większe zaangażowanie pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji, tworzenie klimatu dla integracji pracowników z celami przedsiębiorstwa;
 • wzrost odpowiedzialności za jakość wyrobu;
 • wzrost odpowiedzialności za jakość pracy;
 • niższe koszty wytwarzania, większa rentowność;
 • koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu poprzez ukierunkowanie nadzoru nad jakością w stronę redukowania, eliminowania i zapobiegania niezgodnościom;
 • terminowość dostaw;
 • obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkcję
 • większa kontrola nad działalnością firmy.