PLACÓWKI MEDYCZNE – PRZETWARZANIE DANYCH W CZASIE PRACY

 • W pracy przetwarzamy dane wrażliwe (dane o stanie zdrowia).
 • Dane wrażliwe są pod szczególną ochroną prawną.
 • Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Nie rozmawiamy na temat stanu zdrowia pacjenta na korytarzu lub w miejscach nie gwarantujących zachowania poufności.
 • Należy unikać wywoływania pacjenta używając imienia i nazwiska. Jeżeli jest to możliwe należy używać numerków lub samego imienia.
 • Osoby postronne mogą brać udział w rozmowach z pacjentem o stanie zdrowia za jego zgodą.
 • Nie rozmawiamy na temat stanu zdrowia pacjenta z osobami postronnymi.
 • Udzielając informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon należy w miarę możliwości zweryfikować, czy rozmówca jest uprawniony do uzyskania informacji (podanie imienia i nazwiska pacjenta, adresu zamieszkania, stopnia pokrewieństwa, itp.).
 • Dokumentację medyczną przechowujemy poza dostępem osób nieuprawnionych.
 • Nie zostawiamy dokumentacji medycznej na korytarzach, blatach, parapetach, przy drukarkach, itp.
 • Odchodząc od komputera automatycznie blokujemy ekran.
 • Wychodząc z pokoju, w którym nie ma nikogo zamykamy pomieszczenie na klucz.
 • Nie zostawiamy kluczy w drzwiach od zewnętrznej strony.
 • Pamiętajmy, że naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych jest zagrożone karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.