NW Systemy Zarządzania - Okres przejściowy (14 września 2018 r.)

Wszystkie podmioty certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 mają jeszcze tylko kilka miesięcy do dostosowania się do nowych wymagań norm. We wrześniu 2018 r. wszystkie obecne certyfikaty ISO stracą ważność i nie będą już uznawane. Czasu pozostaje zatem niewiele a proces wdrożenia wymaga wcześniejszego zaplanowania, zaangażowania i wprowadzenia niezbędnych zmian.

Nowe wydania norm ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego, ukazały się 15 września 2015 r. Zastępują one dotychczas obowiązujące wydania. Polski Komitet Normalizacji (PKN) opublikował nowe normy: PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09, odpowiednio 7 października 2015 r. i 30 września 2015 r. Ustalony został trzyletni okres przejściowy, liczony od 15 września 2015 r., w którym możliwe jest „przejście na nowe normy”. Wydane według normy ISO 9001:2008 (lub PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) certyfikaty będą ważne tylko do końca okresu przejściowego tzn. do 14 września 2018 r.