RODO – OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH – KIEDY MUSISZ JĄ PRZEPROWADZIĆ

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz UODO opublikowali poradniki: 

  • „Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik”
  • „Oświadczenie Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID- 19”.

Poniżej wyszczególniamy kwestie związane z ochroną danych osobowych:

  1. Pracodawca musi poinformować pracowników, iż pojawia się ryzyko zagrożenia wirusem COVID- 19 w czasie wykonywania pracy oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
  2. Pracodawca może mierzyć pracownikowi temperaturę ciała, ale wcześniej powinien uzyskać jego zgodę. Niezależnie od tego pracownik ma obowiązek współdziałać z pracodawcą w działaniach dotyczących z ochroną życia i zdrowia.
  3. Pracodawca powinien wymagać informacji dotyczących zdrowia jedynie w zakresie, w jakim zezwala na to prawo krajowe jeśli dotyczy to osób odwiedzających lub pracowników w związku z ich zdrowiem.
  4. Pracodawcy powinni mieć dostęp do danych dotyczących zdrowia i przetwarzać je tylko wtedy, gdy wymagają tego ich własne zobowiązania prawne.
  5. Pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne.
  6. Pracodawcy mogą uzyskać dane osobowe w celu wypełnienia swoich obowiązków i zorganizowania pracy zgodnie z prawem krajowym.

Poniżej zamieszczamy linki, związane z ochroną danych osobowych pracowników jak i pracodawców w związku z panującą pandemią COVID- 19:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa—praktyczny-poradnik

https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1463