O SYSTEMACH ZARZĄDZANIA I NORMACH

Normy ISO serii 9000 są międzynarodowymi normami opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, poświęconymi systemowi zapewnienia jakości. Zarządzanie jakością to podejmowanie skoordynowanych działań z zakresu kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Normy ISO serii 9000 wyróżniają się tym, że nie koncentrują się bezpośrednio na jakości wyrobu, a na jakości procesów towarzyszących jego powstawaniu. Normy te nie zastępują wymagań technicznych dotyczących wyrobów. Zadaniem norm jest stworzenie skutecznego sposobu zarządzania, pozwalającego na stabilną jakość wyrobu. Istota norm ISO serii 9000 sprowadza się do tego, że wszystkie działania mające wpływ na jakość wyrobu powinny być zaplanowane, systematyczne, udokumentowane i nadzorowane, a organizacja powinna dostarczyć dowodów, że wszystko odbywa się zgodnie z wymaganiami opisanymi w normie oraz z wymaganiami klientów. Normy określają zatem, które z obszarów powinny być uwzględnione w skutecznym zarządzaniu jakością.

Podstawowe normy z serii ISO 9000:

  • ISO 9000 – podstawy systemów zarządzania jakością i terminologia
  • ISO 9001 – wymagania dla systemów zarządzania jakością
  • ISO 9004 – wytyczne do osiągania trwałego sukcesu organizacji w wymagającym i ciągle zmieniającym się otoczeniu
  • ISO 19011 – wytyczne auditowania systemu zarządzania.

Wykaz wszystkich norm dotyczących specyficznych zagadnień, które wspomagają normy podstawowe w rozwiązywaniu szczegółowych zagadnień związanych z zarządzaniem jakością i elementami systemu zarządzania jakością znajdują się na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/zarzadzanie-jakoscia