KAMERKA W SAMOCHODZIE A RODO

Według Europejskiej Rady Ochrony Danych z dnia 29 stycznia 2020 r.- wytycznych 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo kamery zamontowane w autach służbowych nie mogą przetwarzać danych osobowych innych uczestników ruchu. Ale nagrania, które pochodzą od zwykłych kierowców są legalne, ale nie mogą być rozpowszechniane.

Zgodnie z wytycznymi jeżeli dojdzie do publikacji w internecie takich nagrań to mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych w celach innych niż użytek własny. Samochody służbowe posiadające kamerki powinny mieć oznaczenie, że rejestrują obraz. Musi dojść do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z artykułu 13 RODO.

Taka informacja powinna zawierać mi.in. oznaczenie administratora danych osobowych, cel i podstawę prawną przetwarzania danych.
Co ciekawe tablice rejestracyjne nie są danymi dzięki, którymi można od razu zidentyfikować właściciela auta. Aby tego dokonać trzeba iść do odpowiednich instytucji.

Według art. 2 ust. 2 lit. c RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) przetwarzanie i gromadzenie danych przez osobę fizyczną dla celów wyłącznie osobistych jest wyjęte spod regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Nagrania te mogą zostać pokazywane rodzinie czy znajomym.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c) w zakres stosowania RODO nie wchodzi przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.