ISO LUB GMP – CENA – CO WCHODZI W JEJ SKŁAD

Korzystając z pomocy naszych konsultantów przy wdrożeniu Systemów zarządzania jakością z serii  ISO lub Dobrych Praktyk Produkcyjnych – GMP warto wiedzieć, że na cenę wdrożenia składają się:

  • Audyt wstępny – przegląd stanu istniejącego;
  • Ocena istniejącego stanu na zgodność z wymaganiami prawa oraz normami odniesienia;
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wymagania ISO lub GMP;
  • Przeprowadzanie szkoleń dla kierownictwa najwyższego szczebla z zasad norm ISO lub GMP;
  • Opracowanie dokumentacji obejmujący kontekst, procesy, ryzyka w procesach, plany awaryjne, procedury/instrukcje;
  • Wsparcie przy opracowaniu księgi systemu ISO lub GMP;
  • Wdrożenie dokumentacji;
  • Przygotowanie do audytu certyfikującego;
  • Udział w audycie certyfikującym.
  • Proponujemy również pakiety dostosowane do klienta.

Skorzystaj z pakietów i zapytaj o cenę!