DUŻA ZMIANA W PRZEPISACH OC OD 17 CZERWCA

Zakłady ubezpieczeniowe będą miały możliwość pozyskania oraz sprawdzenia danych każdej osoby w zakresie mandatów i punktów karnych.

Dzięki tym informacjom zakłady ubezpieczeniowe będą mogły podwyższać stawki za polisę OC.

Do tej pory przy obliczaniu kwoty składki były brane pod uwagę: wiek kierującej osoby, parametry pojazdu itp.

Powyższe rozwiązania wdrażane są przez Polską Izbę Ubezpieczeń od 2017 r.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 1 grudnia 2021 r. Przepisy wejdą w życie 17 czerwca 2022 r.