DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO DO FIRMY?

Dbałość o jakość produktów, środowisko, ochronę danych osobowych Klientów oraz bezpieczeństwo i higienę pracy sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania zgodnych z serią norm ISO. Sam proces wcielania norm jest czasochłonny, drogi i wiąże się z licznymi obowiązkami, ale ich posiadanie przynosi wymierne korzyści.

 

RODZAJE NORM ISO

Normy ISO to dokumenty opracowane przez niezależnych ekspertów z różnych dziedzin gospodarki, które standaryzują poszczególne płaszczyzny funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw.  Dzielą się na sekcje, zwane seriami norm. Przedsiębiorcy mają możliwość wdrożenia w firmie norm ISO 9000 – dotyczących zarządzania jakością, norm ISO 14000 – odnoszących się do zarządzania środowiskiem, ISO 18000 – odpowiedzialnych za opis higieny i bezpieczeństwa pracy oraz norm ISO 27000 – odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem procesów cyfryzacyjnych.

 

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ NORMY ISO W FIRMIE?

Aby uzyskać certyfikat norm ISO, trzeba spełnić odpowiednie wymagania i pozytywnie przejść audyt w firmie. Wdrożenie sytemu wiąże się co prawda z koniecznością podjęcia sporego wysiłku, ale jednocześnie przedsiębiorstwo zyskuje sporo korzyści. Dzięki normom ISO firma usprawnia systemy zarządzania, przepływ informacji i usprawnia obsługę Klientów. Posiadanie certyfikatów zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania z funduszy unijnych, może mieć także znaczenie przy ubieganiu się przez daną firmę o udzielenie zamówienia publicznego. Dlaczego? Dzięki normom przedsiębiorstwo zyskuje prestiż i daje gwarancję, że podczas realizacji zleceń przestrzegane są konkretne normy. A to może być kartą przetargową u konkretnych zleceniodawców i wpływać na ilość otrzymywanych zleceń.