DLACZEGO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST TAKA WAŻNA?

W dobie coraz szybszego rozwoju technologii i postępującej digitalizacji życia codziennego, prywatność oraz ochrona danych osobowych stają się kwestią kluczową dla każdego z nas. Obecnie wszyscy korzystają z różnych urządzeń elektronicznych oraz usług internetowych, które mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe. W poniższym artykule przedstawiamy szerzej problematykę związaną z ochroną danych personalnych.


CO MÓWIĄ PRZEPISY PRAWA NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Ochrona danych osobowych opiera się na fundamentalnym prawie do prywatności każdego człowieka. Każdy z nas ma prawo do decydowania, jakie informacje o sobie udostępnić innym osobom czy firmom, a także w jaki sposób te informacje będą wykorzystywane. Ochrona danych osobowych umożliwia zachowanie kontroli nad własnym życiem prywatnym oraz ograniczenie możliwości ingerencji ze strony podmiotów trzecich.

Kluczowym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane potocznie RODO. RODO wprowadza szereg wymogów, które muszą spełnić firmy i organizacje przetwarzające dane osobowe, takie jak m.in. prawo do informacji, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie czy prawo do przenoszenia danych.

 

JAKIE ZNACZENIE MA TZW. RODO?

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby i podmioty uprawnione do tego na podstawie odpowiednich zgód lub upoważnień. W praktyce oznacza to, że osoba, która zbiera dane osobowe musi posiadać zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie oraz jasno określić cel, w jakim te dane będą wykorzystywane. Zajmując się wdrażaniem systemów zarządzania w Rzeszowie, pragniemy podkreślić, że wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych muszą być realizowane z poszanowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.

Niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, takich jak kradzież tożsamości, niewłaściwe wykorzystywanie danych do celów marketingowych czy naruszenie prywatności. W przypadkach poważnych naruszeń ochrony danych osobowych możliwe są także kary finansowe nałożone na odpowiedzialne za to podmioty.