CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY LEGALNIE WPROWADZIĆ PRODUKT NA RYNEK?

Wprowadzenie nowego produktu na rynek to duże wyzwanie, które jest związane z koniecznością realizacji licznych obowiązków. Do podstawowych zadań osób mających takie zamierzenie należy w szczególności analiza swojego produktu pod kątem docelowych nabywców. Na tym etapie warto zastanowić się, jakie osoby będą mogły i chciały skorzystać z danego wyrobu. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie!

Niezbędna jest też między analiza konkurencji, której wyniki pomogą przedsiębiorcy wyróżnić się w jego branży. Niezwykle pomocne jest również stworzenie USP, czyli unikalnej propozycji wartości. Unikalna cecha danego produktu zwiększa szansę na powodzenie w jego późniejszej sprzedaży. Trzeba też oczywiście sprawdzić, czy ten konkretny wyrób może być w ogóle sprzedawany, tj. czy spełnia określone normy.

 

NA CZYM POLEGA CERTYFIKACJA WYROBÓW?

Kluczowa w kontekście wprowadzania nowego produktu na rynek jest niewątpliwie certyfikacja wyrobów, czyli certyfikacja ISO. W przypadku niektórych artykułów jest ona konieczna, by zostały dopuszczone do sprzedaży. Taki certyfikat lub oznakowanie CE informuje klienta o tym, że dany wyrób spełnił wszystkie wymagania prawne i inne, również normy zharmonizowane.

Jako przedstawiciele firmy specjalizującej się we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania zgodnych z serią norm ISO pomagamy klientom w procesie uzyskaniu certyfikatu i możliwości znakowania ich wyrobów symbolem „CE”. W zakresie naszych działań mieści się identyfikacja dyrektyw i polskich przepisów wdrażających. Gwarantujemy również wsparcie w zakresie analizy ryzyka, analizę wymagań norm zharmonizowanych, analizę procedur oceny zgodności, a także sporządzanie deklaracji zgodności oraz analizę konieczności znakowania wyrobów, w tym stosowania oznakowania CE.