CERTYFIKACJA

NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie certyfikacji w zakresie: 

  • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskowego;
  • HACCP oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000;
  • GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) w branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej;

Certyfikacja odbywa się według poniższych kroków:

  • wypełnienie wniosku o certyfikację (link);
  • certyfikatwycena certyfikacji, akceptacja i podpisanie umowy;
  • czynności przygotowawcze (analiza dokumentacji) i planowanie audytu;
  • audyt certyfikujący;
  • opracowanie raportu;
  • wydanie certyfikatu.

Certyfikaty wydawane są na 3 lata. Aby zachować ciągłość należy po pierwszym roku przeprowadzić audyt nadzoru.

Posiadamy procedurę dotyczącą sytuacji, kiedy nie jest możliwe wykonanie czynności audytowych w siedzibie organizacji. W takiej sytuacji audyt odbywa się zdalnie na podstawie specjalnej procedury.