APLIKACJA „KWARANTANNA DOMOWA”

Aplikacja „Kwarantanna domowa” – której administratorem jest Ministerstwo Cyfryzacji została utworzona aby każdy mógł sprawdzić poprzez podanie numeru telefonu kto przebywa (lub ktoś przebywał) na kwarantannie domowej.

Są poważne wątpliwości czy ta aplikacja narusza prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Numer telefonu może być słabym punktem czy przyczyną ujawnienia danych np. o stanie zdrowia.