ISO 17025:2018 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Nasza firma NW Systemy Zarządzania sp. z o.o. posiada doświadczenie w wdrożeniach normy ISO 17025:2018 dla laboratoriów badawczych.

Realizujemy dostosowanie systemu zarządzania między innymi poprzez analizę ryzyk i szans, audyty oraz działania korygujące. 

Zachęcamy laboratoria chcące zaktualizować swoje systemy do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Co daje ISO 9001?

System ten podnosi prestiż firmy, otwiera nowe możliwości rynkowe, a dodatkowo zapewnia stałą i powtarzalną jakość.

Dla przedsiębiorcy znaczy wiele, ponieważ ISO 9001 pomaga przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy. Oczywiście nie mogło zabraknąć go w naszej ofercie.

Pomagamy przy jego wdrożeniu, doradzamy na bieżąco oraz przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne dla pracowników organizacji.

Zapraszamy,  jeśli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty!

ISO lub GMP – cena – co wchodzi w jej skład

Korzystając z pomocy naszych konsultantów przy wdrożeniu Systemów zarządzania jakością z serii  ISO lub Dobrych Praktyk Produkcyjnych – GMP warto wiedzieć, że na cenę wdrożenia składają się:

  • Audyt wstępny – przegląd stanu istniejącego;
  • Ocena istniejącego stanu na zgodność z wymaganiami prawa oraz normami odniesienia;
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wymagania ISO lub GMP;
  • Przeprowadzanie szkoleń dla kierownictwa najwyższego szczebla z zasad norm ISO lub GMP;
  • Opracowanie dokumentacji obejmujący kontekst, procesy, ryzyka w procesach, plany awaryjne, procedury/instrukcje;
  • Wsparcie przy opracowaniu księgi systemu ISO lub GMP;
  • Wdrożenie dokumentacji;
  • Przygotowanie do audytu certyfikującego;
  • Udział w audycie certyfikującym.

Proponujemy również pakiety dostosowane do klienta.

Skorzystaj z pakietów i zapytaj o cenę!