ISO lub GMP – cena – co wchodzi w jej skład

Korzystając z pomocy naszych konsultantów przy wdrożeniu Systemów zarządzania jakością z serii  ISO lub Dobrych Praktyk Produkcyjnych – GMP warto wiedzieć, że na cenę wdrożenia składają się:

  • Audyt wstępny – przegląd stanu istniejącego;
  • Ocena istniejącego stanu na zgodność z wymaganiami prawa oraz normami odniesienia;
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wymagania ISO lub GMP;
  • Przeprowadzanie szkoleń dla kierownictwa najwyższego szczebla z zasad norm ISO lub GMP;
  • Opracowanie dokumentacji obejmujący kontekst, procesy, ryzyka w procesach, plany awaryjne, procedury/instrukcje;
  • Wsparcie przy opracowaniu księgi systemu ISO lub GMP;
  • Wdrożenie dokumentacji;
  • Przygotowanie do audytu certyfikującego;
  • Udział w audycie certyfikującym.

Proponujemy również pakiety dostosowane do klienta.

Skorzystaj z pakietów i zapytaj o cenę!

Zakładowa Kontrola Produkcji 1090 i system ISO 3834 w kolejnej firmie

Nasza Firma wdrożyła w firmie ZAR-STAL wymagania norm: 

– PN-EN ISO 3834:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

– Normę EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zakładowa Kontrola Produkcji

– System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Wdrożenie ISO 9001 obejmowało przeprowadzenie szkoleń, których celem było zapoznanie uczestników z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością. 

 

Prace zakończyły się sukcesem. 

Wprowadzone systemy zostały pozytywnie ocenione przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland.