ISO 14001:2015

Wdrożenie normy ISO 14001 systemu zarządzania środowiskiem zapewnia zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez organizację w sposób zgodny z jej potrzebami. System oparty o wymagania ISO 14001 daje skuteczne narzędzie do kontroli swojego wpływu na środowisko. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem otwiera drogę do współpracy z firmami z Europy, i nie tylko, oraz eksportu swoich towarów i usług na tamtejszy rynek – wartość pro środowiskowych dostawców stale rośnie. Sprawnie działający system zarządzania środowiskiem często jest ułatwieniem w aplikowaniu o dotacje unijne i kredyty bankowe – wdrożenie systemu jest dodatkowych atutem przy ocenie wniosków aplikacyjnych.

Normę ISO 14001 można wdrożyć w każdego rodzaju organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje. W ramach wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. Następnie określamy procesy w organizacji w obszarze zarządzania środowiskowego wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu zarządzania środowiskowego, czyli niezbędne procedury systemowe, instrukcje i formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 14001 poprzez realizację szkoleń dla pracowników.

W czym możemy Ci pomóc:

  • Kompleksowe wdrożenie ISO 14001 (audyt zerowy, opracowanie dokumentacji systemowej, szkolenia dla pracowników, szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 14001, audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania, udział w audycie certyfikującym)
  • Konsultacje online
  • Bieżące doradztwo
  • Audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania
  • Szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO 14001
  • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników organizacji
  • Udział w procesie certyfikującym
  • Doradztwo po certyfikacji

Cena wdrożenia ISO 14001 jest uzależniona jest od wielkości organizacji, nakładu pracy, liczby realizowanych procesów, rodzaju usługi, czasu realizacji.

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, jest podejmowanie przez organizację działań, ukierunkowanych na wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Dodatkowym bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością według ISO 9001. Struktura obu norm: ISO 9001 i ISO 14001 jest bardzo podobna, a niektóre wymagania są zbieżne, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia.